Na jakiej zasadzie działa system przywoławczy?

HoReCa

Systemy przywoławcze są obsługiwane przez użytkowników komercyjnych jako usługa subskrypcji oraz bezpośrednio obsługiwane przez użytkowników końcowych jako systemy prywatne. Systemy komercyjnych przewoźników mają tendencję do obejmowania większego obszaru geograficznego niż systemy prywatne, podczas gdy systemy prywatne mają skłonność do dokładniejszego uwzględnienia ich ograniczonego obszaru i dostarczają wiadomości szybciej niż systemy komercyjne. Posiada je w swojej ofercie LRS Poland – http://www.lrspoland.pl/.

Pager komunikacyjny

Pager (znany również jako beeper) to bezprzewodowe urządzenie telekomunikacyjne, które odbiera i wyświetla wiadomości alfanumeryczne lub odbiera i odtwarza wiadomości głosowe. Jednokierunkowe pagery mogą odbierać tylko wiadomości, a pagery dwustronne mogą również odbierać, odpowiadać i generować wiadomości przy użyciu wewnętrznego nadajnika. Pager działa jako część systemu przywoławczego, w którym znajduje się jeden lub więcej stałych nadajników (lub w przypadku aparatów śledczych odpowiedzi i dwustronnych pagerów, jednej lub kilku stacji bazowych), a także wielu pagerów przenoszonych przez użytkowników telefonów komórkowych. Systemy te mogą obejmować system z pojedynczym nadajnikiem o małej mocy lub ogólnokrajowy system z tysiącami stacji bazowych o bardzo dużej mocy. Pager jest w stanie zapewnić więcej prywatności w porównaniu z telefonami komórkowymi. Ponieważ jednostronny pager jest tylko odbiornikiem pasywnym (nie wysyła informacji z powrotem do stacji bazowej), jego lokalizacja nie może być śledzona. Może to być również niekorzystne, ponieważ wiadomość wysłana do pagera musi być nadawana z nadajnika w obszarze usługi pagera. Tak więc, jeśli pager ma ogólnokrajową usługę, wysłana do niego wiadomość może zostać przechwycona przez przestępców lub organy ścigania w dowolnym miejscu w całym kraju. LRS Poland posiada w swojej ofercie wyłącznie najwyższej jakości sprzęt.

Działanie systemów przywoławczych

We wszystkich systemach klienci wysyłają wiadomości do pagerów. Operatorzy systemów często przypisują unikalne numery telefonów lub adresy poczty elektronicznej do pagera (i wcześniej zdefiniowanych grup aparatów pagerów), umożliwiając klientom nawiązywanie połączeń telefonicznych, e-mail i SMS. System przywoławczy obsługuje również różne typy protokołów bezpośredniego połączenia, które poświęcają globalne adresowanie i dostępności dla dedykowanego łącza komunikacyjnego. Automatyczni klienci oprogramowania do monitorowania i eskalacji, często korzystają z systemów przywoławczych w szpitalach, działach IT i firmach alarmowych oraz preferują połączenia bezpośrednie ze względu na większą niezawodność. Małe systemy przywoławcze, takie jak te stosowane w restauracjach i placówkach handlowych, często integrują system klawiatury i wyświetlacza w jednym modelu, zmniejszając zarówno koszty, jak i złożoność systemu. W przypadku produktu takiego jak system przywoławczy cena może być bardzo zróżnicowana. Aby dowiedzieć się więcej, warto sprawdzić ofertę producenta LRS Poland, czyli generalnego dystrybutora sprawdzonych systemów przywoławczych

Protokoły połączeń

System przywoławczy obsługuje kilka popularnych protokołów bezpośredniego połączenia, w tym TAP, TNPP, SNPP i WCTP, a także zastrzeżone protokoły z modemem i gniazdami. Dodatkowo organizacje często integrują systemy przywoławcze z systemami poczty głosowej i PBX, łączą konceptualnie pagery z rozszerzeniami telefonicznymi, a także konfigurują portale internetowe w celu integrowania pagerów z innymi częściami ich przedsiębiorstwa. System przywoławczy informuje pager (lub grupę pagera), przesyłając informacje przez kanał RF, łącznie z adresem i informacją o wiadomości. Informacje te są sformatowane przy użyciu protokołu przywoławczego, takiego jak 2-tonowe, 5/6-tonowe, GOLAY, POCSAG, FLEX, ERMES lub NTT. Dwustronne pagery zazwyczaj wykorzystują protokół ReFLEX. W przypadku technologii oferowanej przez tego typu system przywoławczy cena może być wyjątkowo atrakcyjna.

Nadajniki bazowe

Nowoczesne systemy przywoławcze zazwyczaj wykorzystują wiele nadajników bazowych do modulowania tego samego sygnału na tym samym kanale RF, wykorzystując podejście projektowe o nazwie simulcast. Tego typu konstrukcja umożliwia pagerom wybór najsilniejszego sygnału pochodzącego od kilku przetworników nadających się do wykorzystania z wykorzystaniem przechwytywania FM, co poprawia ogólną wydajność systemu. Systemy Simulcast często wykorzystują satelitę, aby rozprowadzić identyczne informacje na wielu nadajnikach, a GPS na każdym nadajniku pozwala bardziej precyzyjnie modulować sygnał względem innych nadajników. Zakres pokrycia, w połączeniu z wykorzystaniem komunikacji satelitarnej, może w niektórych przypadkach uczynić systemy przywoławcze bardziej wiarygodnymi niż sieci komórkowe naziemne, w tym podczas klęski żywiołowej i różnych katastrof spowodowanej przez ludzi. Ta odporność spowodowała, że ??agencje bezpieczeństwa publicznego przyjęły pagerery nad komórkowymi i innymi komercyjnymi usługami służącymi do nagłego przesyłania wiadomości.

Brak komentarzy

Dodaj komentarz